image_8_ball8-Ball Regels

1.1. DOEL VAN HET SPEL.
Eight bal is een ‘aankondigingspel’ dat gespeeld wordt met één witte speelbal en vijftien genummerde ballen. De ene speler moet de ballen 1 tot en met 7 (de volle ballen) potten, terwijl de andere speler de ballen 9 tot en met 15 (de gestreepte ballen) moet potten. Wanneer een speler alle ballen van zijn eigen serie gepot heeft, mag hij proberen de 8-ball te potten. De speler die daar als eerste in een geldige stoot in slaagt, wint het spel.

1.2. AANKONDIGEN.
Voor de hand liggende ballen en pockets hoeven niet aangekondigd te worden. Als het voor hem niet duidelijk is, heeft de tegenspeler echter steeds het recht om te vragen welke bal en pocket gespeeld gaan worden. Stoten via banden en combinatiestoten worden niet als voor de hand liggend beschouwd en moeten steeds aangekondigd te worden. Bij het aankondigen is het nooit nodig om eventueel te raken banden, combinaties en dergelijke meer te vermelden. Ballen die gepot worden in een stoot waarin een foul gemaakt werd, blijven gepot ongeacht van welke speler ze zijn( Let op! Bij van tafel gespeelde ballen ! zie regel 1.18). Bij de break moet niet aangekondigd worden. Indien de breakende speler bij de break op geldige wijze één of meer genummerde ballen pot, mag hij verder spelen.

1.3. DE OPENINGSCONFIGURATIE.
De ballen worden in de vorm van een omgekeerde driehoek op de tafel gelegd, met de topbal van de driehoek op het voetpunt. De 8-ball is de middelste uit de rij van 3 ballen. De beide buitenste ballen van de rij van 5 zijn van een verschillende soort: de ene vol, de andere gestreept.

1.1. BREAKEN DOOR WINNAAR.
De winnaar van de ‘lag’ (zoals vermeld in regel 3.6) kiest of hij zelf opent of dat hij de tegenspeler laat breaken. Tijdens een wedstrijd breakt de speler die een game gewonnen heeft.

1.5. JUMP- EN MASSEERFOULS .
Het is een foul als de speelbal bij een poging tot jumpshot over of masseren of draaien rond een niet legale tussenliggende bal, die bal als eerste raakt.

1.6. DE GELDIGE BREAK.
Om geldig te breaken, moet de breakende speler (met de speelbal in de hand achter de hoofdlijn) ofwel;
• één of meerdere ballen potten,
• minstens vier genummerde ballen een band laten raken.
Slaagt hij er niet in om geldig te breaken, dan maakt hij een foul en krijgt de tegenspeler de keuze:
• de positie aanvaarden en zelf verder spelen of
• de ballen opnieuw laten opleggen en dan kiezen wie breakt: hijzelf of zijn tegenspeler.

1.7. DE SPEELBAL POTTEN BIJ DE BREAK.
Als bij de break de speelbal gepot wordt;
• blijven alle gepotte ballen gepot (behalve de 8-ball: zie regel 1.9),
• is het een foul en
• is de tafel open.
De inkomende speler krijgt de speelbal in de hand achter de hoofdlijn met alle behorende bepalingen (zie regels 3.10, 3.16, 3.39 en 3.40).

1.8. GENUMMERDE BALLEN VAN DE TAFEL SPELEN BIJ DE BREAKEN.
Als een speler bij de break een genummerde bal van de tafel laat afspringen, dan is dat een foul en heeft de inkomende speler de keuze:
• de positie aanvaarden en zelf verder te spelen of
• de speelbal in de hand achter de hoofdlijn nemen.

1.9. DE 8-BALL POTTEN BIJ DE BREAKEN.
Wanneer bij de break de 8-ball gepot wordt, heeft de breakende speler de keuze:
• de ballen terug laten opleggen en zelf terug openen of
• de 8-ball laten spotten en verder spelen.
Als tegelijk met de 8-ball ook de speelbal gepot wordt, mag de inkomende speler kiezen:
• de ballen opnieuw laten opleggen en zelf openen of
• de 8-ball laten spotten en zelf verder spelen met de speelbal in de hand achter de hoofdlijn.

1.10. DE OPEN TAFEL.
De tafel is open zolang niet vaststaat welke speler met welke serie (de groep: de volle of de gestreepte ballen) speelt. Bij een open tafel mag men als eerste een volle bal raken om een gestreepte bal te potten en vice versa. De tafel is steeds open na de break. Bij een open tafel is het toegestaan om eender welke volle of gestreepte bal als eerste te raken om een bal te potten; is het echter de 8-ball die als eerste geraakt wordt dan;
• verliest de speler zijn beurt;
• blijven alle gepotte ballen gepot en
• blijft de tafel open.
Op een open tafel blijven alle ongeldig gepotte ballen gepot.

1.11. KEUZE VAN DE GROEP.
De keuze van de serie gebeurt nooit bij de break, zelfs niet als daarin ballen gepot worden.
Onmiddellijk na de break is de tafel altijd open(zie regel 1.10). De keuze staat vast vanaf de eerste geldig gepotte bal. (zie regel 1.12).

1.12. DE GELDIGE STOOT.
Bij iedere stoot (behalve bij de break en bij een open tafel) moet de speelbal eerst een bal van de eigen serie raken waarna;
• een genummerde bal gepot moet worden of
• de speelbal dan wel een genummerde bal een band moet raken.
Opgelet: het is toegestaan om de speelbal op een band te laten botsen alvorens een genummerde bal te raken; na het contact met de genummerde bal moet echter nog steeds een (genummerde) bal gepot, of tegen een band gedreven worden. Gebeurt dit niet, dan maakt men een foul.

1.13. HET SAFTY-SHOT.
vanuit tactisch oogpunt kan een speler verkiezen om een bal te potten en toch niet aan beurt te blijven. Hij kan dit doen door een safety aan te kondigen; een safety is een geldige stoot. Als een speler een safety wil uitvoeren op een voor de hand liggende bal, dan moet hij dat vooraf aankondigen. Doet hij dat niet en pot hij in de stoot één of meerdere ballen van zijn eigen groep, dan moet de speler zelf verder spelen. Alle ballen die bij een safety-stoot gepot wordt blijven gepot.

1.11. HET SCOREN.
Een speler mag verder spelen tot hij er niet meer in slaagt om op geldige wijze een bal van zijn eigen groep te potten. wanneer een speler alle ballen van zijn serie gepot heeft, speelt hij om de 8-ball te potten.

1.15. STRAF VOOR EEN FOUL.
Na een foul krijgt de tegenspeler de speelbal in de hand over de volledige tafel. Enkel bij foul bij de break krijgt hij de speelbal in de hand achter de hoofdlijn. Deze regel voorkomt het maken van opzettelijke fouls om de tegenspeler nadeel te bezorgen.
Met de speelbal in de hand mag een speler zijn hand of ieder deel van de keu (de pomerans inbegrepen) gebruiken om de speelbal te plaatsen. Bij die plaatsing telt iedere voorwaartse stootbeweging waarbij de speelbal geraakt wordt en die niet resulteert in een geldige stoot (zie ook regel 3.40) als een foul.

1.16. COMBINATIESTOTEN.
Combinatiestoten zijn toegestaan. De 8-ball mag evenwel niet als eerste geraakt worden als de tafel niet meer open is en de speler nog ballen van zijn eigen serie heeft liggen.

1.17. ONGELDIG GEPOTTE BALLEN .
Een ongeldig gepotte bal is een bal die gepot werd;
• in een stoot waarin een foul gemaakt werd,
• in een andere dan de aangekondigde pocket,
• in een safety-stoot.
Ongeldig gepotte ballen blijven gepot.

1.18. GENUMMERDE BALLEN UIT DE TAFEL SPELEN.
Worden er genummerde ballen uit de tafel gespeeld, dan is dat een foul en gaat de beurt over op de tegenspeler. Is het de 8-ball die uit de tafel gespeeld wordt, dan verliest men het spel.

1.19. FOUL BIJ SPELEN OP DE 8-BALL.
Maakt men bij het spelen op de 8-ball een foul maar wordt de 8-ball niet gepot of uit de tafel gespeeld, dan is dat een gewone foul en geen verlies van het spel. De inkomende speler krijgt de bal in de hand.

1.20. SPELVERLIES.
In de volgende gevallen verliest men het spel:
• een foul maken bij het potten van de 8-ball (behalve bij de breaken. zie regel 1.9).
• de 8-ball potten in dezelfde stoot als die waarin de laatste van zijn groep ballen gepot wordt.
• de 8-ball uit de tafel spelen.
• de 8-ball potten in een andere dan de aangekondigde pocket.
• de 8-ball potten wanneer er nog genummerde ballen van de eigen soort op tafel liggen.

1.21. PATSTELLING.
Als, na drie opeenvolgende beurten aan de tafel door iedere speler (in totaal dus 6 beurten) met nog slechts twee genummerde ballen en de 8-ball op tafel, in de ogen van de scheidsrechter (of van beide spelers als er geen scheidsrechter aanwezig is) geen van beide spelers nog poogt om het spel te winnen omdat het anders hoogstwaarschijnlijk zou leiden tot het spelverlies, dan worden de ballen terug opgelegd en opent de breakende speler van het pat hangende spel opnieuw.
OPGELET: drie opeenvolgende fouls door eenzelfde speler resulteren niet automatisch in een spelverlies.